Periaatteet

Poliittisesti sitoutumaton

HELPin päätöksenteko perustuu eri vaihtoehtojen punninnalle ja asiakohtaisesti pätevälle argumentoinnille. Sitä ei rajaa poliittinen ideologia. Olemalla poliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä HELP voi valtakunnan poliittisista väännöistä irrallaan pohtia sitä, mikä kussakin asiassa on opiskelijan ja HYYn jäsenistön kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

HELP keskittyy opiskelijoita koskettaviin asioihin

HELP keskittyy opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskeluedellytyksien parantamiseen. Meidän mielestämme ylioppilaskunta on ensisijaisesti edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jonka vaikuttamistyön tehokkuus edellyttää keskittymistä nimenomaan opiskelijoita koskettaviin asioihin. Kohdentamalla toimintaansa HYYllä on myös paremmat edellytykset vaikuttaa asioihin niiden valmisteluvaiheissa – sen sijaan, että valmiisiin esityksiin ainoastaan reagoidaan.

Kansalaisjärjestörooliaan HYY voi toteuttaa osallistumalla harkiten ja opiskelijalähtöisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. HYYn päätöksentekijöiden ei tulisi kuitenkaan antaa yli 28 000 jäsenen nimissä arvo- ja tunnelatautuneita kommentteja täysin opiskeluun liittymättömistä asioista. Ajan ja rahan käyttäminen tämänkaltaisiin kysymyksiin tukahduttaa päätöksenteon ja etäännyttää toimintaa opiskelijoista. HYYn tulee olla opiskelijoita varten eikä opiskelijoiden HYYtä varten.

Ei ryhmäkuria, avoin päätöksenteko-kulttuuri

HELPin päätöksenteko ei perustu ryhmäkuriin tai äänikauppaan, vaan jokainen edustaja valitsee opiskelijoiden kannalta parhaan vaihtoehdon asiatietojen perusteella ja omantuntonsa mukaisesti. Me toimimme koko yliopistoyhteisössä avoimen ja oikeudenmukaisen päätöksentekokulttuurin puolesta. Jokainen päätös ja henkilövalinta on perusteltava objektiivisesti.

Ei korostettua oman edun tavoittelua

HYYssä kaikkia yhteisön jäseniä ja sen piirissä toimivia järjestöjä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
-HYYn voimassa oleva strategia

HYYn edustajistoryhmien toimintaa leimaa ylikorostettu tarve hankkia lisää etuja edustamalleen taustayhteisölle. Tämä on vuosikymmenten saatossa johtanut siihen, ettei järjestöjä enää kohdella tasapuolisesti. Esimerkiksi ajankohtaisen syksyn toiminta-avustusuudistuksen lähtökohtana oli edellä mainitun strategian sisältämän edustajistoryhmien konsensuspäätöksen mukaisesti antaa HYYn piirissä toimiville järjestöille annetuille ilmaisille kerhotiloille nimellisarvo, joka huomioitaisiin järjestön toiminta-avustusten yhteydessä. Uudistuksen myötä järjestöt, joilla ei ole HYYn tarjoamaa ilmaista tilaa, olisivat saaneet enemmän toiminta-avustusta. Lopulta kyseisestä tasapuolisempaa kohtelua edistävästä muutoksesta luovuttiin kokonaan, koska niin moni edustajistoryhmä puolusti kynsin hampain saavuttamiaan etuja.

HELPin tapa sen sijaan perustuu aitoon yhteistyöhön ja siihen, että mietitään mikä on kulloinkin pitkäjänteisesti järkevä ratkaisu.