Edustajistovaalit

Edustajistovaalit järjestetään Helsingin ylioppilaskunnassa aina parillisin vuosin! Täältä saat lisätietoa, mitä se tarkoittaa, miten voit asettua ehdolle ja miksi kannattaa asettua ehdolle nimenomaan HELP:n riveissä.

Mikä edustajisto? HYY? Ylioppilaskunta?

Ylioppilaskunta muodostuu ensisijaisesti kaikista kyseisessä yliopistossa opiskelevista perustutkinto-opiskelijoista. Se on lailla määritetty yhteisö ja kaikki Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat maksavat lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä jäsenmaksun, joka liittää heidät osaksi Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa. Tästä ylioppilaskunnasta käytetään yleensä arkikielessä lyhennettä HYY.

Edustajisto toimii tämän opiskelijayhteisön korkeimpana päättävänä elimenä. Edustajisto valitaan suhteellisilla vaaleilla, jotka Helsingin yliopistossa järjestetään parillisina vuosina syksyisin. Edustajistokausi kestää kerrallaan 2 vuotta. Edustajiston tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää opiskelijan oikeuksien valvomista sekä yliopiston sisäisessä päätöksenteossa että suuremmassa mittakaavassa ottamalla kantaa opiskelijaa koskettaviin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Miksi HELP?

HELP on puoluepoliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä, joka vastaa oikeustieteen, lääketieteen, hammaslääketieteen, eläinlääketieteen ja farmasian opiskelijoiden edunvalvonnasta HYY:ssä. Pyrimme keskittymään toiminnassa pääasiassa opiskelijaa koskettaviin ongelmiin ja tulemalla mukaan toimintaan opit varmasti paljon siitä, miten päätöksenteko todellisuudessa tapahtuu sekä millä tavalla omia näkemyksiään saa kuuluviin. HELP tarjoaa myös uusia kavereita ainejärjestörajojen yli, kehittää organisointitaitoja ja mahdollistaa laajasti erilaisten näkemysten esilletulon, koska koostumme hyvin heterogeenisestä joukosta ihmisiä. Lainatakseni erään HELP-aktiivin sanoja ”tähän ryhmään mahtuu sovussa lihaa syövä yksityisautoileva heteromies sekä vasemmistolainen feministi”. Mikä tärkeintä, tässä porukassa on hauskaa toimia, kehittyä ja oppia uusia asioita. Edustajistotoiminnan myötä on mahdollisuus hakeutua myös erilaisiin HYY Yhtymän vastuutehtäviin, missä pääsee kokeilemaan yrityshallitustoimintaa.  Älä siis anna tämän esittelytekstin pelottaa itseäsi pois, vaan tule mukaan ja totea itse, kuinka koukuttavaa on olla osa HELP-perhettä!

Ehdolle?

Haluatko lähteä ehdolle? Olisitko kiinnostunut osallistumaan vaalikampanjointiin esimerkiksi vaalivideoita tekemällä, kirjoittamalla, kuvaamalla tai katukampanjoimalla?

HELP:n vaalivideot tapaavat herättää hilpeyttä.