Vaaliteemat 2018

Sun rahat sua varten – lisää järkeä HYY:n taloudenhoitoon

HYY:n tulee käyttää varojaan niin, että niistä on hyötyä opiskelijoille tasapuolisesti kampuksesta riippumatta. HYY:n tulee myös huomioida päätehtävänsä, opiskelijan edunvalvonnan, toteutuminen ja sen kehittäminen rahankäytössään. Järkevä taloudenhoito mahdollistaa varojen käytön mahdollisimman tehokkaasti niin, että mahdollisimman moni hyötyy mahdollisimman paljon.

Ylioppilaskunnan täytyy jatkossa panostaa kestävään taloudenhoitoon. Tulevaisuudessa automaatiojäsenyys ylioppilaskuntiin poistuu ja HYY ei voi olla taloudellisesti riippuvainen opiskelijoiden jäsenmaksuista. Tämän takia jäsenmaksun laskeminen on äärettömän tärkeää. Edustajistoryhmä HELP aloitti ensimmäisenä ryhmänä kampanjoinnin jäsenmaksuttoman HYY:n puolesta.

Opiskelijan oikeusturva

HYY:n tulee tarjota jäsenilleen tukea opintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Opiskelijat kohtaavat vakavia ongelmia niin käytännönjärjestelyiden kuin opintojen arvioinninkin suhteen. Epätasa-arvo ja epäkohdat voivat pahimmillaan näkyä valmistumisen viivästymisenä.

Kannatamme tasa-arvoista tenttien arviointia anonymisoimalla tenttien suoritustavat. Opiskelijoilla on oikeus saada tenttitulokset tietoonsa nopeammin ja nykyisistä käytänteistä ei saa lipsua opiskelijan edun vastaisesti. Tarvittaessa HYY:n tulee olla aktiivisemmin yhteydessä yliopistoon.

Opiskelijoiden saama neuvonta on olematonta

Olemme huolestuneita siitä, millaista opiskelijan saama opintoneuvonta on nykyään. Iso pyörä ja yliopiston säästöt näkyvät nyt opiskelijoiden stressinä opintoihin liittyvinä epäselvyyksinä. Jokaisella kampuksella on opiskelijoiden määrään ja tarpeeseen nähden liian vähän henkilökuntaa joka vastaisi heidän tarpeisiinsa. Opiskelijoiden jaksaminen kärsii ja pahimmillaan neuvonnan puute ja vaikea tavoitettavuus viivästyttävät valmistumista.

Opintoneuvonnan puutteen lisäksi professioaloilla etenkin stressi ja suorituspaineet aiheuttavat paljon mielenterveysongelmia. Opiskelijoiden jaksamisesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista tulisi myös pitää huolta. HYY voi yhdessä yliopiston kanssa parantaa opiskelijoiden opintoneuvontaa sekä helpottaa avun saatavuutta palkkaamalla toimijan, joka voisi ohjata opiskelijaa oikean avun piiriin.