Vaaliteemat 2020

  1.   HYY opiskelijoiden asialla

Ylioppilaskunnan on palautettava päähuomionsa sen tärkeimpään tehtävään eli opiskelijoiden edunvalvontaan. HYY kykenee valvomaan jokaisen yksittäisen opiskelijan etua tehokkaasti vain, jos se asetetaan ylioppilaskunnan kärkitavoitteeksi ja edunvalvonnan toiminnalliset edellytykset turvataan. On jokaisen opiskelijan etu, että HYY:n harjoittama edunvalvonta on tehokasta ja kykenee aktiivisesti tunnistamaan erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä koulutusalojen erilaisia tarpeita. Samalla HYYn on oltava näkyvä ja osallistava toimija kampuksesta riippumatta.

HYYn edunvalvonnan pääkohde on oltava yliopiston suuntaan tapahtuvassa vaikuttamisessa. Samalla ylioppilaskuntamme on oltava aktiivinen myös valtakunnallisissa opiskelijoiden edunvalvontaprojekteissa.

  1.   Opetuksen ja opiskelijapalveluiden resurssit on turvattava

Keskeisimpiä jokaiselle opiskelijalle merkityksellisiä edunvalvonnan kohteita ovat yliopiston tarjoama opetus sekä opiskelijapalvelut – HYYn on pidettävä aktiivisesti huolta siitä, että resurssit näihin kohteisiin turvataan jokaisella kampuksella.

Stressi ja suorituspaineet aiheuttavat monelle opiskelijalle mielenterveysongelmia, ja niiden painolasti kuormittaa sekä yksittäistä opiskelijaa että koko yliopistoyhteisöä. Jokaiselle opiskelijalle on siksi taattava pääsy asiallisiin mielenterveys- ja muihin terveyspalveluihin kohtuullisessa ajassa. Muiden opiskelijapalveluiden, kuten opintoneuvonnan, on niin ikään oltava helposti jokaisen opiskelijan ulottuvilla kampuksesta riippumatta.

Lisäksi ylioppilaskunnan on vaikutettava aktiivisesti sen puolesta, että yliopisto satsaa resursseja tutkimuksen lisäksi myös opetukseen. Laadukas ja opiskelijalähtöinen koulutus tukee opiskelijan hyvinvointia ja arkea. Keskeistä on, että yliopiston tulee olla mahdollisimman lähellä opiskelijaa.

  1.   HYYn varallisuus kohdennettava opiskelijoihin – jäsenmaksuttomuus taattava

Edustajistoryhmä HELP teki ensimmäisenä edustajistoryhmänä aloitteen siitä, että ylioppilaskunta luopuu pakollisesta jäsenmaksusta vuoteen 2025 mennessä ja rahoittaa toimintansa sijoitustuottojen avulla. Ylioppilaskunnan on varmistettava, että tästä yhteisestä tavoitteesta pidetään kiinni – automaatiojäsenyyteen liittyvien tulevaisuuden haasteiden vuoksi HYY ei voi olla taloudellisesti riippuvainen opiskelijoiden maksamista jäsenmaksuista.

Jäsenmaksuttomuustavoitteesta on pidettävä erityistä huolta nyt, kun poikkeuksellinen maailmantilanne koettelee myös ylioppilaskunnan taloutta. Tavoite on yhä realistinen, mutta sen saavuttamiseksi HELP peräänkuuluttaa entistäkin voimakkaammin ylioppilaskunnan järkevää taloudenhoitoa – toimintatalouden kulut on keskitettävä järkevästi siten, että niistä koituu mahdollisimman paljon hyötyä mahdollisimman monelle opiskelijalle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *