Ensi vuodesta / Om nästa år

(på svenska nedan)

Pasted Graphic.png

Ensi vuodesta

Vuosi 2021 on ollut edustajistotoiminnan kannalta raskas. Linjapaperiprosessi on hallinnut lähes koko vuotta, korona on edelleen hankaloittanut tapahtumien sekä tilaisuuksien järjestämistä ja nyt vielä vuoden päätteeksi HELP jäi ilman HYYn hallituspaikkoja kauden 2022 osalta. Hallitusneuvottelut olivat haastavat eikä puheenjohtajahakijamme saanut taakseen riittävästi kannatusta muilta ryhmiltä, johtaen HELPin ulosjäämiseen hallituksesta ja efektiiviseen oppositiokauteen.

Nyt valittu hallitus on täynnä huikeita ihmisiä, jotka varmasti saavat ajettua ylioppilaskuntaa eteenpäin, mutta tästä kokonaisuudesta puuttuu sen yksi palanen, eli me. Edustuksellisuus ei tänä vuonna toteudu hallituksessa, vaikkakin kaikki ryhmät olivat neuvotteluissa samaa mieltä siitä, että edustuksellista hallitusmallia on syytä jatkaa. Oppositioon joutuminen on meille valitettavaa, mutta liikaa tätä ei kannata jäädä murehtimaan, sillä toiminnan on jatkuttava.

Pasted Graphic 1.png

Ensi vuonna HELPin tuleekin toimia vahvemmin yhdessä kuin koskaan, jotta voimme turvata opiskelijoiden edunvalvonnan sekä professioalojen äänen kuuluvuuden ylioppilaskunnassa. Tarve edunvalvonnan vahvistamiselle sekä toimintatalouden turvaamiselle on kasvanut valtavasti koronan myötä, jolloin meilläkin on kriittinen rooli HYYssä ensi vuonna. Vaikka vaikutusvaltamme yo-kunnan operatiivisessa johdossa jääkin ensi vuonna nollaan prosenttiin, voimme vaikuttaa edelleen tehokkaasti muiden väylien kautta. Yksin emme tule jäämään edustajistossa, valmistelevissa elimissä tai muissa vaikuttamisen paikoissa, vaan jatkamme yhteistyötämme muiden edustajistoryhmien kanssa.

Muutamia varovaisia kiinnostuksia varapuheenjohtajiksi onkin jo kuulunut, mutta avaan samalla haun kaikkiin muihinkin positioihin. Tarvitsemme ensi vuodelle seuraavia toimihenkilöitä kaikilta HELPin edustamilta kampuksilta: puheenjohtaja, varapuheenjohtajia, kokousten sihteeri, tiedottaja, rahastonhoitaja, vuosijuhlavastaava, vaalivastaavat, Ylvan hallintoneuvostoedustajat, talousjohtokunnan edustajat sekä valmisteluvaliokunnan edustajat. Kiinnostuksen johonkin positioon tai HELPin toimintaan yleisesti voi osoittaa seuraavan Formsin kautta: https://forms.gle/aJ5B1VQojmP5YBSZA. Toimijat valitaan virallisesti tammikuun alun järjestäytymiskokouksessa. Mikäli pesteistä taikka HELPin toiminnasta herää kysymyksiä, voi näistä olla yhteydessä allekirjoittaneeseen arttu.lahtiharju@helsinki.fi.

Lopuksi haluan vielä antaa koko ryhmämme puolesta erityiskiitokset tämän vuoden HYY-hallituslaisille Sallalle ja Tuomakselle, teitte erittäin arvokasta työtä hallituksessa tänä vuonna. Harmillista, että teille ei löytynyt tällä kertaa seuraajia ensi vuodelle jatkamaan työtänne.

 

Arttu Lahtiharju

Puheenjohtaja, Edustajistoryhmä HELP

 

Om nästa år

År 2021 har varit tungt när det kommer till delegationsarbetet. Linjepappersprocessen har dominerat nästan hela året, corona har fortsättningsvis försvårat ordnandet av evenemang och tillställningar och nu mot slutet av året blev HELP utan styrelsemedlemmar i HUS styrelse för år 2022. Styrelseförhandlingarna var utmanande. Vår ordförandekandidat fick inte tillräckligt med stöd från andra grupper, vilket ledde till att HELP lämnades utanför styrelsen och därmed sitter i oppositionen inkommande verksamhetsår.

Styrelsen som nu valts är full av fantastiska personer som utan tvekan kommer att vidareutveckla studentkåren. Denna helhet saknar ändå en bit, oss. Representativiteten inom styrelsen förverkligas inte i den nu valda styrelsen fastän samtliga grupper i styrelse förhandlingarna var eniga om att den representativa styrelsemodellen fortsättningsvis ska upprätthållas. Att vi hamnat i opposition är beklagligt för oss, men vi ska inte grubbla över det för verksamheten måste fortsätta.

Pasted Graphic 2.png

Nästa år bör HELP starkare än någonsin verka tillsammans så att vi kan försäkra att studenternas intressen och professionsbranschernas röst hörs i studentkåren. Behovet att förstärka intressebevakningsarbetet och värna om driftsekonomin har vuxit enormt i och med coronan – därför har även vi en kritisk roll i HUS inkommande verksamhetsår. Även om vårt inflytande i studentkårens operativa ledning under 2022 är noll kommer vi att påverka via andra kanaler. I delegationen, förberedande organ eller andra inflytelserika positioner kommer vi inte att lämnas ensamma, utan det samarbete vi drivit med andra delegationsgrupper kommer att fortsätta. 

Ett antal försiktiga intresseanmälningar till viceordförandeposterna har redan uttryckts åt undertecknad. Nu öppnar jag också anmälan till alla ytterligare poster. Följande poster för verksamhetsåret 2022 behöver fyllas med personer från alla campus där HELP är representerad: ordförande, vice ordförande, mötessekreterare, informatör, kassör, årsfestansvarig, representanter till Ylvas förvaltningsråd, representanter till  ekonomidirektionen och representanter till beredningsutskottet. Intresseanmälningar, vare sig de gäller en specifik post eller HELPs verksamhet överlag, kan uttryckas via följande formulär: https://forms.gle/aJ5B1VQojmP5YBSZA. Funktionärerna väljs officiellt under konstituerande mötet i början av januari. Eventuella frågor om HELP eller HELPs verksamhet kan riktas till undertecknad arttu.lahtiharju@helsinki.fi.

Slutligen vill jag å hela vår delegationsgrupps vägnar rikta ett särskilt tack till årets HUS-styrelsemedlemmar Salla och Tuomas – Ert arbete i styrelsen har varit väldigt värdefullt i år. Det är beklagligt att vi inte denna gång hittade några nya talanger som kunde fortsätta arbetet nästa år.

 

Arttu Lahtiharju

Ordförande, Delegationsgruppen HELP