Tervetuloa uudet fuksit! / Välkomna de nya gulisarna!

PÅ SVENSKA SE NEDAN

Hei kaikki uudet professioalojen fuksit! Edustajistoryhmä HELP onnittelee teitä mahtavasta opiskelupaikasta Helsingin yliopistolla. Mutta mikä tämä HELP oikein on?

Edustajistoryhmä HELP on puoluepoliittisesti sitoutumaton ainejärjestötaustainen ryhmä HYYn eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa. Ylioppilaskunta saattaa tuntua melko kaukaiselta organisaatiolta lääketieteiden, oikeustieteen ja farmasian opiskelijoille, mutta HELP pyrkii tuomaan sitä helpommin lähestyttäväksi.

HELPin taustalla vaikuttavatkin HLKS, EKY, LKS, YFK, Pykälä, Codex ja Justus, jotka kaikki ovat professioalojen ainejärjestöjä. Eli sinäkin olet nyt myös helppiläinen!

HELP pyrkii tuomaan professioalojen opiskelijoiden äänen kuuluviin HYYn edustajistossa sekä tietenkin myös muualla ylioppilaskunnassa tekemällä edunvalvontatyötä kaikkien hyväksi. Edustajistoryhmä HELP perinteisesti ajaa opiskelijakeskeisyyttä HYYn edunvalvonnassa yleispoliittisuuden sijaan. HELPin mielestä HYYn rahoja tulisi käyttää niin, että mahdollisimman moni opiskelija hyötyisi jäsenpalveluista, sillä kaikki opiskelijat kuitenkin maksavat jäsenmaksun. Sen lisäksi kaikkien kampuksien monipuolinen huomioiminen HYYn toiminnassa on HELPille tärkeä teema, koska monien professioalojen opiskelu tapahtuu keskustakampuksen ulkopuolella. 

Edunvalvonnan ja vaikuttamisen lisäksi HELP järjestää monenlaisia tapahtumia, kuten poikkitieteellisiä bileitä ja aloihimme liittyviä seminaareja asiantuntijapuhujineen. HELPin toimintaan kannattaa siis lähteä mukaan juuri sen takia, että silloin tutustut opiskelijoihin myös muilta tieteenaloilta! Sen lisäksi pääset oppimaan paljon vaikuttamisesta ja poliittisesta päätöksenteosta. Pääset myös vaikuttamaan siihen, millainen meidän kaikkien yhteinen ylioppilaskuntamme on ja mihin sinun jäsenmaksusi käytetään. HELPin toimintaan pystyy lähtemään mukaan milloin vain, kuka vain!

Lisäksi pari sanaa edustajistosta: HYYn edustajisto on 60-henkinen elin, joka käyttää ylintä päätösvaltaa HYYssä. Sen edaattorit eli opiskelijaedustajat valitaan kahden vuoden välein vaaleilla, jotka järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2022. Edustajisto päättää esimerkiksi HYYn poliittisista linjoista sekä HYYn budjetista. Myös HYYn edustajistosta saatava kokemus on myös erittäin hyödyllistä professioalojen opiskelijoille, sillä meidän työhömme kuuluu myös paljon hallinnollista puolta. Edustajistossa toimiessa oppii myös esiintymistaitoja ja perustelemaan kantansa sekä tietenkin myös vakuuttamaan muut omalle puolelleen. Sen lisäksi se tarjoaa myös aivan erilaisen kokemuksen yliopistosta, kun tutustuu opiskelijoihin laajasti monilta eri oppialoilta.

Jos kiinnostuit tai haluat kuulla lisää, seuraa meitä somessa ja tule ihmeessä HELPin uusien iltaan, joka järjestetään jossain vaiheessa syksyllä. Siellä kuulet tarkemmin, mitä kaikkea ylioppilaskunnassa voikaan päästä tekemään ja mitä kaikkea siinä oppii. Pääset samalla tutustumaan muihin professioalojen opiskelijoihin. HELP ja HYY tarjoavat todella paljon loistavia mahdollisuuksia. Älä missaa sitä kaikkea vaan lähde mukaan toimintaan!

IG: edustajistoryhmahelp   ︳ FB: Edustajistoryhmä HELP  ︳ nettisivut: helphyy.fi

//

Hej alla nya gulisar!  Delegationsgruppen HELP gratulerar er alla för studieplatsen vid Helsingfors universitet och önskar er varmt välkomna till universitetsgemenskapen. Men vad är HELP?

HELP är en partipolitiskt obunden delegationsgrupp som verkar inom delegationen för studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Speciellt för juridiska, medicinska och farmaceutiska studenter, kan studentkåren verka avlägsen speciellt i början av studierna, och därför finns HELP till för att göra HUS och delegationsärenden mer lättillnärmliga.

Medlemmar i HELP är förutom de juridiska ämnes- och fakultetsföreningarna Codex, Pykälä och Justus, även Lääketieteen kandidaattiseura, Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys, Hammaslääketieteen kandidaattiseura och Yliopiston farmasiakunta. HELP representerar dessa s.k. professionsbranscher i HUS delegation och nu när du blivit beviljad en studieplats på juridiska fakulteten är även du medlem i HELP!

Målet för HELPs verksamhet är att få professionsbranschernas röst hörd i HUS delegation som är det högsta beslutsfattande organet i studentkåren. Utöver detta arbetar HELP med intressebevakning för att förbättra studievardagen både för den enskilda studenten och för våra medlemsföreningar. Traditionellt har detta inneburit att fokus i HUS verksamhet enligt HELP ska ligga på ärenden som faktiskt berör studenternas vardag och som förbättrar livet som studerande. Som exempel kan nämnas stödet för den rättshjälp juris studenternas föreningar Pykälä och Codex erbjuder, samt mängden och fördelningen av HUS lokaler för föreningar som saknar egen klubblokal. HELP är också en tvåspråkig delegationsgrupp som speciellt under det pågående året aktivt fört fram vikten av att svenskspråkigas rättigheter uppfylls inom studentkåren och universitetet.

Utöver högskolepolitik och intressebevakning ordnar HELP även evenemang, bland annat tvärvetenskapliga sitser och fester, som alla medlemmar är välkomna till. Genom att bli aktiv i HELP träffar du likasinnade studenter från olika fakulteter och studieinriktningar, vilket också är en av de bästa orsakerna att bli aktiv i HELP. Tröskeln att vara med är låg och gruppmöten är öppna för alla medlemmar; man behöver alltså inte vara rädd för att måsta ha en officiell post för att få vara med och påverka. 

Avslutningsvis ännu ett par ord om delegationen. HUS delegation består av 60 delegater som tillsammans innehar den högsta beslutsfattande makten inom studentkåren. Delegaterna väljs i demokratiska delegationsval för en mandatperiod på två år. Följande val äger rum på hösten 2022. Delegationen fattar bland annat belut om studentkårens politiska linjedragningar och om budgeten. Aktivitet inom delegationen ger inblick i politiskt beslutsfattande och ger goda möjligheter att öva på att förhandla och kompromissa. Kombinerat med behovet att kunna motivera sin åsikt och övertala andra ger delegationsarbetet en annorlunda upplevelse för studenter, en upplevelse som kanske mer sällan fås i ämnesstudierna. 

Ifall du känner dig intresserad och vill veta mer lönar det sig att följa HELP på sociala medier där vi informerar om gulisprogrammet som ordnas senare på hösten. På våra sociala medier hittas även mer information om vårt dagliga arbete i delegationen och om vad vi HELP-aktiva gör. HELP och HUS har en hel del att erbjuda och hela HELPs presidium hoppas se många nya gulisar på våra evenemang i höst!

IG: edustajistoryhmahelp   ︳ FB: Edustajistoryhmä HELP  ︳ webbplats: helphyy.fi