HELP-PHUKSIEHDOKKAIDEN BLOGI: MEIDÄN NÄKÖISEMME YLIOPPILASKUNTA

Tämä vuosi on osoittanut, että meidän ikäluokassamme on voimaa ja tahtoa muuttaa maailmaa. Emme aio hyväksyä mukisematta pysyvinä pidettyjä rakenteita, vaan haluamme aktiivisesti pureutua yhteiskunnan epäkohtiin. Jokainen tilaisuus vaikuttaa tulee hyödyntää, siksi päätimmekin jo uunituoreina phukseina lähteä yliopiston edustajistovaaleihin ehdolle. Nyt, jos koskaan, on aika vaikuttaa ja lähteä mukaan luomaan parempaa ylioppilaskuntaa – yhdessä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalla (HYY) on paljon valtaa vaikuttaa opiskelijoiden asemaan ja kohentaa opiskelun puitteita. HYYn edustajisto ohjaa sen toimintaa sekä varojen käyttöä, jonka lähtökohtana tulee olla, että yhteinen varallisuutemme suunnataan oikeaan kohteeseen: meihin opiskelijoihin. Edustajiston sanalla on painoarvoa ja meitä myös kuunnellaan. 

Haluamme, että HYY vaikuttaa kokoaan suurempana aina esimerkin kautta: tehdään ensisijassa se johon meillä ylioppilaskuntana on rahkeita. Vasta tämän jälkeen voimme vaikuttaa valtakunnallisesti. HYYn on oltava opiskelijoitaan varten.

Kysymyksessä eivät ole vähäpätöiset vaalit. Nyt tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat yliopistoon koko opiskeluaikamme ajan – ja pitkään sen jälkeenkin. Yhteisten asioiden hoitamiseen kuuluu tämän vuoksi osallistua aktiivisesti. Meille on tärkeää, että kollektiiviset arvomme kestävästä kehityksestä ja ilmastotoimista yhdenvertaisuuteen otetaan huomioon kaikessa HYYn toiminnassa.

Yhdenvertainen, turvallinen ja inklusiivinen yliopisto on jokaisen opiskelijan oikeus – tämä lähtee edustajistosta. Edustajiston pitää näyttää opiskelijoiltaan, sillä monimuotoisuus on suurin voimavaramme. Me kaikki kuulumme ylioppilaskuntaan, eikä edustajisto ei saa muuttua valtakunnan politiikan areenaksi. Sinulla on väliä ja siksi sinulla on myös valtaa – käytä sitä!

Edustajistovaaleihin lähteminen professioalojen yhteisryhmän HELPin ehdokkaina tuntui meistä luontevalta, sillä helppiläisinä voimme parhaiten edistää vilpittömästi kanssaopiskelijoidemme etua puoluepoliittisista sidonnaisuuksista vapaina. Meitä, Helsingin yliopiston opiskelijoita on yhteensä yli 32 000, joten on silkka mahdottomuus, että 60-henkinen edustajisto voisi ajaa kattavasti politiikkaa, jonka jokikinen HYYn jäsen voisi allekirjoittaa. 

Mielestämme HYYn tuleekin keskittää voimavaransa yhteisen edun ajamiseen; kaiken toiminnan tavoitteena tulee olla, että kaikilla opiskelijoilla on parhaat mahdolliset lähtökohdat oppimiseen ja hyvinvointiin. Tämä voidaan taata vain vahvalla, jatkuvalla ja peräänantamattomalla edunvalvonnalla, joka onkin opittu liittämään synonyymisesti helppiläisten kanssa. 

Tehdään edustajistosta meidän näköisemme – muistathan äänestää Ireneä (86) tai Eeliä (68)!

Kirjoittajat:

Eeli Kettunen
Irene Vuollet

Pykälän phuksit 2020