Elämää edustajistossa

Tässä tärkeimmät päätökset kuluneen alkuvuoden 2021 HYYn edustajiston kokouksista!

 

HYYE 1/21 28.1.

Omistajastrategian hyväksyminen: Ylvan toimintaa ohjaava Omstra koki suurimman päivityksensä sitten vuoden 2014. Ylvan hallintoneuvosto, työvaliokunta ja muut osallistetut tahot työstivät päivitystä ahkerasti läpi viime syksyn, ja lopputuloksena on selkeämmän vision ja mission dokumentti. Oleellisia muutoksia omstrassa ovat selkeämpi linkitys HYYn arvoihin ja myös KTS:ään, hallinto-ohjesäännön vaatimusten parempi huomiointi sekä vastuullisuusnäkökulman ajantasaistaminen ja korostaminen. Liiketoiminta-alueessa huomioidaan paremmin vastuullisuuden lisäksi suurhankkeet, likviditeettiä painottava sijoitusliiketoiminta sekä matkailu- ja ravintolatoiminta hostellitoiminnan loputtua. Omistajalle tärkeä kirjaus on voitonjaon perustana jatkossa toimiva operatiivinen kassavirta toteutuneen nettotuloksen sijaan, ja myös omavaraisuusasteen toimenpiteitä tarkennettiin. Kiitos omstran päivityksessä mukana olleille!

Linjapaperin lähetekeskustelu: Vuonna 2017 lukuisista linjaavista dokumenteista koostettu lipa pääsee tänä vuonna päivitykseen. Päivitysprosessissa HYYn toimintaa ja poliittisia linjoja suuntaavaa dokumenttia tullaan todennäköisesti työstämään ryhmien ja asiantuntijoiden kommenttien lisäksi erillisessä valmistelutyöryhmässä. Lähetekeskustelussa ryhmät saivat ilmaista mielipiteensä niin linjapaperin sisällöstä kuin toiveista päivitysprosessia koskien. Monissa puheenvuoroissa korostui jäsenistön ja erityisesti edustajiston osallistamisen tärkeys, sekä valmistelutyöryhmän sisäiset äänestykset jouduttamaan edustuksellista päätöksentekoa. Lipan eri osiin keskittyvien sektorien työn on määrä alkaa helmikuussa, jonka jälkeen valmistelutyöryhmä kokoaa kaiken yhteen ja lipa lähtee kesän ajaksi ryhmille kommenttikierrokselle. Kommenttien läpikäyynin ja syksyn asiantuntijatyöstön jälkeen hallituksen muodostama pohja esitellään ryhmille, ja edustajiston on määrä päättää lipasta lokakuun edarissa. Lipa tulee siis olemaan yksi tämän vuoden tärkeimmistä edariasioista! 

 

HYYE 2/21 25.2.

Toimintasuunnitelman esittely: HYY:n hallitus esitteli edarille ylioppilaskunnan tulevan vuoden toiminnan konkretisointiin ja toteutustapoihin pureutuva suunnitelman. Toimintasuunnitelman osiot ovat Opiskelijoiden puolesta myös poikkeusaikana, Mielenterveys etusijalle, Merkityksellinen ja yhdenvertainen jäsenyys, Vapaaehtoiset yhteisön rakentajina sekä Jatkuvasti parempi työyhteisö. Poikkeusajan edunvalvonta painottuu opetuksen saavutettavuuteen ja opintojen joustavuuteen korona-aikana sekä sen jälkeen, esimerkiksi edistämällä luentotallenteiden laajamittaista käyttöönottoa ja huolehtimalla kurssien työmäärän sopivuudesta etäopiskeluun. Edunvalvonta liittyy myös burnout-kulttuurista siirtymistä kohti hyvinvoivaa opiskelijayhteisöä, myös kuntavaalien yhteydessä tehtävällä vaikuttamisella. Jaksamiseen ja kiittämiseen kiinnitetään huomiota niin järjestötoimijoiden kuin henkilöstönkin suuntaan. Jäsenyyteen liittyen on tuloillaan kaksi laajempaa kyselyä, joiden pohjalta jäsenpalveluja pyritään parantamaan, ja HYY:n palveluista saavutettava viestiminen nousi myös keskeiseksi toimenpiteeksi.

KTS:n hyväksyminen: Vuosia 2021-2024 koskeva Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma saatiin hyväksyttyä illan päätteeksi monipuolisen ja rakentavan keskustelun jälkeen. Pinnalla puheenvuoroissa olivat muun muassa ylioppilaskunnan työn ja henkilöstön suhde, tilojen käyttö ja esteettömyys, Ylioppilaslehti sekä jäsenyyden tulevaisuus ja palvelutarjonnan kustannustehokas kehittäminen. Tärkeimmät KTS:n päivitykset liittyvätkin keskustoimiston työtä ja henkilöstöresursseja koskevaan selvitykseen, järjestötilojen laajentamiseen Viikin kampukselle tilajakoon 2023 mennessä, Uuden Ylioppilastalon hissiprojektin edistämiseen, fyysisen opiskelijakortin tulevaisuuden varmistamiseen sekä ylioppilaskunnan historiikin 7. osan valmisteluun. Lisäksi dokumentin loppuun kirjattiin, että ”[y]lioppilaskunnan budjettia aletaan tarkastelemaan kriittisesti sen varalta, että automaatiojäsenyys poistuu ennen vuotta 2025”. Tärkeä talousvaikutus on myös edelleen KTS:ssa mukana olevalla Jäsenmaksuton HYY 2025 -tavoitteella ja Ylvan tuloutuksen nostolla tätä varten. 

 

HYYE 3/21 25.3.

Hyväksyttiin paljon edellisen toimintavuoden asioita: Merkittiin tiedoksi ylioppilaskunnan vuoden 2020 toimintakertomus ja talouskertomus. Käsiteltiin hyväksytysti hallintoneuvoston lausunto Ylvan tilinpäätöksestä, konsernipäätöksestä sekä hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapauksista vuodelta 2020. Vahvistettiin vuoden 2020 ylioppilaskunnan tilinpäätös sekä kiinteistötalouden tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaudet vuoden 2020 ylioppilaskunnan hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Käytiin lähetekeskustelu hallinto-ohjesäännön päivityksestä. Uutena kohtana ohjesääntöön kirjattaneen Edari-PJ:n asema, jotta tämän vielä epävirallisen toimielimen rooli selkeytyisi. Lisäksi haluttaisiin luopua VVK:n henkilökohtaisten varajäsenten nimeämisestä. Sähköisestä kokoustamisesta luodaan säännökset vastaamaan nykytilaa. Myös Ylvan osalta kirjauksia päivitetään ajantasaisiksi. Pääsihteerin toimeenkuvasta nousi eniten keskustelua, eli halutaanko työsuhteen olevan jatkossakin määräaikainen vai vakituinen, kuten useimmissa ylioppilaskunnissa. Monet ryhmät olivat vakinaistamisen puolesta, toisin kuin HELP, mutta tästä keskusteltaneen vielä prosessin aikana. Muutosten tarkka valmistelu tapahtuu kevään aikana, ja uudistettu hallinto-ohjesääntö tulee edustajiston päätettäväksi seuraavaan edariin.

Päätettävänä ollut lisätalousarvio pöydättiin, sillä Domus Gaudeumin yllätyksellisistä avainjärjestelmän uudistamisen kuluista vaadittiin tarkennettua selvitystä edustajiston tarkasteltavaksi. Lisätalousarviossa mukana ovat myös lisääntyneeseen tulkkaustarpeeseen, sähköisen vaalijärjestelmän uudistamiseen sekä Alina-salin valaistuksen uusimiseen ja Kattosauna Sivistyksen pintaremonttiin varatut summat.

Lisäksi kyselytunnilla hallitukselta tiedusteltiin ylioppilaskunnan tilannetta suhteessa SYL:in jäsenaloitteeseen Frankista irtautumisesta. Hyyssä kartoitetaan opiskelijakorttitilannetta myöhemmin keväällä, mutta vielä ei virallisia prosesseja ole käynnissä. SYLissä puolestaan kartoitetaan uusia omistajia Frankille ja koitetaan hoitaa omia omistuksia tasapainoisesti.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *